i3 FSE Proiektua

Taller prelaboral

 

Emaus Bilbaok parte hartzen du  Fondo Europako Gizaret Funtsak kofinantzatutako proiektu baten garapenean, 2014/2010 aldirako, proiektu honi “I3” deritzo.

 

Proiektu honen xedeak gizarte-inclusio sustatzea eta pobrezia eta edozein motatako diskriminazioren aurka jardutzea dira.

 

Emaus Bilbaok, Europako Gizarte Funtsa diru laguntzaile, hainbat ekintzei ekitea du helburu, lan-gizarte ostopoak ditutzenentzako lan merkatu inclusiboak garatuz, gizarteratze ibilbide integralak jorratuz eta empresen erantzunkizuna esparru honetan sustatuz. Hala ere, lagun egite eta  beharrezko sostengua eskaintzen ditu Emaus Bilbaok, betiere, genero ikuspegia errespetatuz.

Hau guztia, 2015eko urtarrilaren 12ko Agindua, Europako Gizarte Funtsaren baterako finantzaketa lortzeko egiten den deialdian parte hartzeari buruzkoa, Europako Gizarte Funtsaren Euskal Autonomia Erkidegoko 2014-2020ko Programa Operatiboaren esparruan.

 

 

Helburuak hauexek dira:

 

 • Emakume eta gizonen egoera desberdina kontuan edukita, gizarte bazterketan edota arrisku larrian dauden pertsonak lan merkatu normalizatu batean sartzea da. Pertsona horien artean, Lanbiderekin sinatutako inclusio actiboari buruzko hitzarmenen barruan daudenak eta Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetako erabiltzaileak daude. Hau guztia, langaitasun eta egoera pertsonalari egokitutako gizarteratze ibilbide integralen direla medio.
 • Pertsonak langizarteratzea, aurrez aldetik babesturiko gune eta laneratze enpresetatik zuzenduta. Betiere trabetasun honek gaur egungo genero aurreiritsi eta estereotipo mantendu ez ditzan.
 • Hainbat langizarteratze ekintza eta programak martxan jartzea eta guneak sortzea, lan merkatu arruntatik urrunago daudenentazko. Hau ere, beti genero ikupegia kontuan edukita lan egiteko orduan.
 • Trebetasun oinarrizko nahiz profesionalak bultzatzea, pertsonen enplegagarritasunaren alde jokatuz.
 • Ekintzak jarraipen eta ebaluatzeko tresnak sortzea.

 

Zeharkako modu batean:

 

 • Ingurumenarekin kompromezua edukitzea, honekin erlazionatutako ekintzei lehentasuna emanez.
 • Parte hartzen dituztenen informazoi eta partaidetzarekin kompromezua izatea.
 • Emakume eta gizonen berditasuna jorratzea, kasu honetan, lan merkatu normalizatu batean sarrera ahalbidetzen.
 • Diszkriminazio eza sustatzea.
 • Haun dena, beste lurraldetan bultzatzea.
 • Informazio eta Komunikazio teknologiak eskuragarritasuna eta erabilera jorratzea.
 • Pertsona guztien irisgarritasun eskubidea bermatzea.
 • Ebaluaketa etengabeko hobetzeko tresna finkatzea.

Hurrengo koadroak  proiektu honen 2023rako helburuak dauzka, kuantifikatutako eta emaitza-adierazle gisa erakusitako:

 

Indicador 2023
  H M
Proeiktuan parte hartu ostean lan bila dabiltzan langabetuak. 159 159
Proeiktuan parte hartu ostean, hezkuntza edo formakuntza sistemetan sartu direnak. 114 113
Proeiktuan parte hartu ostean trebakuntza edo gaitasun agiria lortu duten partehartzaileak. 180 179
Proeiktuan parte hartu ostean, lana aurkitu dutenak ( norberarenn konturako lana barne). 104 104
Proeiktuan parte hartu ostean: lan bila datbiltzanak,hezkuntza edo formakuntza sistemetan sartu direnak, terbakunta edo gaitasun agiria lortu dutenak, edota lana aurkitu dutenak (norberarren konturako lana barne). Pertsona hauekbeharrean daude. 239 239
 Proiektu amaitu eta sei hilabete epean, lana aurkitu dutenak (norberearen konturako lana barne). 110 110
Proiektu amaitu eta sei hilabete epean, lan merkatuan bere lan egoera hobetu dutenak. 260 260
Proiektu amaitu eta sei hilabete epean, lana aurkitzen dutenak (norberaren konturako lana barne). Pertsona hauek 54 baino urte gehiago dituzte. 71 71
Proiektu amaitu eta sei hilabete epean norberearen konturako lana aurkitu dutenak.  Pertsona hauek beharrean daude. 119 119

 

 


10,564 visitas | Imprimir esta página Imprimir esta página

Emausi buruz

Nazio Batuen 2. mailako aholkulareia.
FSEErkide