Emaús Bilbao

General Eguia, 48
48013 Bilbao • Bizkaia

Tlf.: 94 416 74 00

Getxo

Gobelaurre, 31
48930 Romo – Getxo • Bizkaia

Tlf.: 94 431 55 69

Second Hand Market – Emaus Koopera

Canciller De Ayala, 6
01004 Vitoria

Tlf.: 671 674 693

CTR (centro de tratamiento para la reutilización)

Polígono industrial Atxukarro, 15 calle 4.
48480 Arrigorriaga • Bizkaia

CTR (centro de tratamiento para la reutilización)

Polígono industrial Jundiz • Uzbina 24 pabellón 1D/2D
01015 Vitoria-Gasteiz.